Uitgraven buispalen en collectorputten

Het uitgraven gebeurt door een zware hydraulische graafmachine, uitgerust met een telescopische graafarm en grijperbak met de gewenste diameter.

Het gewicht van de graafmachine zorgt ervoor dat harde grondlagen snel en efficiënt kunnen uitgegraven worden (sneller dan bijvoorbeeld systemen met een kabelkraan).

De toepassing wordt vaak gebruikt voor het uitgraven van buispalen die een kaaimuur moeten vormen (combiwand) en het afgraven van collectorputten om ze tot op het gewenste niveau te laten zakken (afzinken).

Voordelen

  • Snelle en efficiënte uitvoering
  • Diepe uitgraving mogelijk - tot max. 24m

Afmetingen

Er kan maximaal tot 24 meter uitgegraven worden.