Saneren door verbuisd ontgraven

Een efficiënte manier om verontreinigde grond te saneren is het verbuisd ontgraven van de vervuilde grond.

Verbuisd ontgraven gebeurt net als bij putfunderingen met een ronde grijperbak.

De metalen voerbuis wordt tijdens het graven telkens dieper gedrukt. De lengte van de buis is afhankelijk van de vooropgestelde diepte. Wij beschikken over buizen tot een lengte van 6m. Bij grotere dieptes kunnen we meerdere voerbuizen plaatsen.

Eenmaal de grond uitgegraven is tot op het vooropgestelde niveau (dat vooraf bepaald wordt door het studiebureau), wordt terug aangevuld met (licht gestabiliseerd) zand.

Wanneer de put gevuld is tot op het gewenste niveau, wordt de geleidingsbuis terug verwijderd en vervolgens hergebruikt voor de volgende put.

Door een systeem van overlapping kan de volledige oppervlakte correct gesaneerd worden.

Voordelen

  • Snel en (kosten)efficiënt
  • Geen extra beschoeiing nodig (o.w.v. metalen voerbuis)
  • Droogzuigingen slechts uitzonderlijk noodzakelijk
  • Uitvoering tot vlak tegen bestaande constructies is mogelijk

Afmetingen

Afhankelijk van het project maar doorgaans
Ø 120, 130, 140 cm tot een max. diepte van 20 meter
Ø 150 cm tot een max. diepte van 22 meter