Soilmixwand

Een soilmixwand is een grond- en waterremmende beschoeiingswand die bestaat uit een aaneengesloten reeks soilmixpanelen. Deze panelen zijn een mix van grond en water/cement, en kunnen ook een dragende functie hebben.

Een soilmixpaneel wordt gevormd door de aanwezige grond in situ te mengen met een cement/waterspecie om tot een vast bouwelement te komen.

Het mengen gebeurt in de grond d.m.v. een frees (Cutter Soil Mix = CSM). De boorinstallatie is uitgerust met een hoogtechnologische mengkop die ervoor zorgt dat de geïnjecteerde cementspecie zich op een gecontroleerde manier vermengt met de grond.

Doordat de aanwezige grond gebruikt wordt als bouwstof, is er bijgevolg géén grondverdringing en slechts een minimale grondverwijdering (reflux). Deze techniek is daarom ook uitermate geschikt in vervuilde gronden.

De palen worden na menging over de nodige lengte voorzien van een wapeningskorf of staalprofiel.

Net zoals bij een secanspalenwand, wordt de wand gevormd door primaire en secundaire palen/panelen. De as op as afstand tussen de palen/panelen kan gekozen worden afhankelijk van de toepassing en de grondsamenstelling.

Deze techniek kan tot op enkele cm van de gemeenschappelijke muur van aanpalende gebouwen uitgevoerd worden.

Voordelen

  • Lage kostprijs
  • Geen grondverdringing
  • Beperkte grondverwijdering (reflux)
  • Trillings -en schokvrij
  • Zeer lage ecologische voetafdruk

Afmetingen

Er worden in de grond panelen van 55 of 66cm op 240cm gevormd tot een diepte van maximaal 32m, afhankelijk van de grondsamenstelling.