Putfundering met ronde grijperbak

Diepfunderingsputten of valse putten worden uitgegraven met een draaibare, ronde grijperbak van de gewenste diameter. Wanneer de grond weinig of geen cohesie heeft, wordt deze gestut door een recupereerbare of verloren metalen buis.

Tijdens het graven wordt de voerbuis telkens dieper gedrukt. De lengte van de buis is afhankelijk van de vooropgestelde diepte.  Er kunnen buizen gebruikt worden tot een lengte van 6 meter. Bij grotere dieptes kunnen er meerdere voerbuizen aan elkaar gekoppeld worden.

Eens we het vooropgestelde niveau bereikt hebben (dat vooraf bepaald wordt door het studiebureau), wordt er onmiddellijk gestart met het betonneren. De put kan gevuld worden door rechtstreekse storting of met een betonpomp.

Nadat de put gebetonneerd is tot op het gewenste niveau, wordt de voerbuis terug verwijderd en vervolgens hergebruikt voor de volgende put.

Voordelen

  • Snelle en kostenefficiënte oplossing
  • Uitgebreid aanbod in diameters beschikbaar
  • Goede visuele controle van de grond
  • Droogzuigingen slechts uitzonderlijk noodzakelijk
  • Betonringen zijn steeds overbodig
  • Uitvoering tot vlak tegen bestaande constructies is mogelijk
  • Betonafwerking op elk peil mogelijk

Afmetingen

Ø 80, 90 cm tot een diepte van 18 meter
Ø 100, 105, 110, 120, 130, 140 cm tot een diepte van 20 meter
Ø 150, 160, 170, 180 cm tot een diepte van 22 meter
Ø 190, 200, 210, 220, 230, 240 cm tot een diepte van 20 meter
Ø 250, 260, 270, 280 cm tot een diepte van 17 meter