NIEUWE BRUG E40 - Merelbeke

De brug over de Tijarm op de E40 dateert al van de jaren ’50 en is dringend aan vernieuwing toe. De nieuwe brug zal breder zijn met 2 pechstroken en ruimte voor een 4e rijstrook, maar ook langer zodat er onder de brug een ventweg kan aangelegd worden naar de aanpalende bedrijvenzone.  Voor de fundering van de nieuwe brug werd dan ook gekozen voor 140 secanspalen met een diepte van 15 meter, waarvan de helft gewapend met een stalen profiel. Het boren van de palen gebeurde tot op 1 meter van de rijweg. Om het risico te beperken dat er uitgeboorde grond op de snelweg zou vallen, werd de boorbuis omhuld met een soort kous die de grond opvangt. Eind september werd deze eerste fase van de werken afgerond. De 2e fase is voorzien begin volgend jaar. Dan herhalen we het proces aan de andere kant, in de rijrichting Oostende-Brussel.

Meer info over het project vindt u op:  http://wegenenverkeer.be/werken/e40-merelbeke-2-nieuwe-bruggen-en-geluidsschermen

Project

 

Nieuwe Brug E40 over de Tijarm - Merelbeke

Bouwheer

 

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie

 

2P5M+MC Ghent, Belgium

Hoofdaannemer

 

Franki Construct NV

Technieken

 

140 secanspalen diameter 63 cm