EANDIS SITE - Kortrijk

In het kader van de herontwikkeling van de oude Eandis-site aan de Gasstraat in Kortrijk, heeft Lameire een oppervlakte van 650 m² vervuilde bodem gesaneerd tot een diepte van 5m. Naast het vervangen van vervuilde grond, werd ook beschoeiing geplaatst om een bouwput van 6m diep voor een ondergrondse parking te realiseren. De beschoeiing bestond uit 110 lopende m secanspalen langs de aanpalende gebouwen en 50 lopende m berlinerwand aan de straatzijde. Om de bouwput veilig uit te graven werd een tijdelijk schoorkader geplaatst.

Project

 

EANDIS-SITE

Bouwheer

 

Eandis

Locatie

 

Gasstraat 4, 8500 Kortrijk, België

Hoofdaannemer

 

DEC

Technieken

 
  • Saneren door verbuisd ontgraven to 5m diep
  • 110m secanspalenwand Ø52 cm
  • 50m berlinerwand
  • Grondkering van 6m
  • 1 rij grondankers
  • Tijdelijk schoorkader